Yhdistetyt tavarakuljetukset

Yhdistetyillä tavarakuljetuksilla tarkoitetaan useamman tilaajan pienkokoisten tavaraerien kuljetusta samaan suuntaan samalla kuljetusvälineellä. Yhdistetyillä tavarakuljetuksilla pystytään säästämään pinekokoisten lastien toimituskuluja. Toimituserät muodostuvat tuoteyksiköistä sekä pakkausvolyymeistä. Yhdistettyjä tavarakuljetuksia suoritetaan välivarastosta määräpaikkavarastoon.

Tavaroiden yhdistelmäkuljetuksissa käytetään etupäässä kuorma-autoja, joita myös Vektra-kuljetusyhtiöllä on käytössä. Yhdistelmälasteja kuljetetaan niin Venäjän alueella kuin myös eri maitten välillä. On otettava huomioon, että rajan yli suoritettavissa yhdistelmäkuljetuksissa tarvitaan tavaroiden tullaus-sekä sertifiointipalveluita.